Privacybeleid VCB Blog

Algemeen

VCB Blog hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt via de website, zoals naam, e-mailadres, website en vraag/commentaar.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van vragen via het contactformulier en voor het plaatsen van reacties op blogartikelen. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij er een wettelijke plicht is om de gegevens langer te bewaren.

Delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. Wij maken geen gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een SSL-certificaat om de gegevens die u via de website verstuurt te beveiligen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VCB Blog.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of onze werkwijze met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest recente versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website.